kamienice secesyjne

 

<<<początek

  dalej>>>

...Jednym z najciekawszych zjawisk w mieście jest bytomska secesja. Kamienice utrzymane w tym stylu stawiają Bytom, obok Łodzi, Chorzowa i Katowic w czołówce miast pod względem bogactwa secesyjnej zabudowy.

...Secesja nie była nurtem jednorodnym i ma to swoje odzwierciedlenie również i w Bytomiu. Wyróżnić można dwie jej odmiany. Pierwszą cechowała geometria i gra płaszczyzn z wykorzystaniem efektów światłocieniowych i wielobarwność fasady. Druga, rzec można, bardziej klasyczna, znana z dzieł Gaudiego, bazuje na asymetrii, wykorzystaniu ornamentyki w postaci lekko falujących linii i motywu organicznego, zwłaszcza roślinnego.

...W Bytomiu obserwujemy wykształcenie się lokalnej secesji. Znakiem rozpoznawczym jest ceglane lico fasady. Poza względami formalnymi kierowano się tu również przesłankami funkcjonalnymi. Ceglana fasada była bardziej odporna na zadymione środowisko przemysłowe Bytomia, łatwiej też można ją było odczyścić.

...Poza powyższą typologią stylu należy przypomnieć, że secesja jako styl architektoniczny posiadała cechy wspólne i niezmienne. Do najważniejszych zaliczyć trzeba złamanie fasadowości obiektów i zasadę "prawdy materiału".

...Jednym z najpiękniejszych przykładów secesji asymetrycznej w Bytomiu jest kamienica przy ulicy Jainty 20 (dziś niestety z przebudowanym parterem).Secesja symetryczna zaś, często łączona ze stylem modernistycznym znakomicie reprezentowana jest przez pobliską kamienicę pod numerem 24.

...Zabudowa secesyjna i modernistyczna najliczniej zachowała się w północnej części śródmieścia Bytomia (ulice: Mickiewicza, Chrobrego, pl.Słowiański) oraz na zachodnich jego obrzeżach (ulice: Batorego, Chrzanowskiego, Estreichera).

 

kamienica przy ul. Jainty 24

kamienica przy ul.Jainty 20

Szkoła Podstawowa przy pl.Klasztornym 2

kamienica przy ul.Kościelnej 2

kamienica przy Rynku 21

kamienice przy Rynku 22/23 i 20