kamienice zaniednane...czyżby zapomniane?!

 

  <<<początek

dalej>>>

...Bytom jest miastem zaniedbanych kamienic. W samym tylko średniowiecznym obrysie miasta prawie 10% kamienic pozostaje w bardzo złym stanie, a kolejne 39% w stanie złym. Jeśli dodać do tego 48% stanu określonego jako przeciętny okazuje się, że kamienice o wyglądzie nie budzącym zastrzeżeń niemal nie istnieją.Podane wyniki pochodzą z badań przeprowadzonych w 1999 roku na kamienicach objętych ochroną konserwatorską, zlokalizowanych w obrysie średniowiecznego miasta Bytomia i dotyczyły jedynie zewnętrznego stanu techniczno-estetycznego kamienic.

...Niszczeją kamienice najbardziej cenne zarówno pod względem historycznym jak i architektonicznym. Dokonywane sporadyczne renowacje, głównie ze względów finansowych, obejmują budynki nowsze, niezabytkowe, o niskich walorach estetycznych. Secesja bytomska, będąca chlubą miasta wciąż w większości przypadków czeka na przywrócenie do oryginalnego blasku.

...Poniżej zaprezentowano kamienice , których wartość estetyczna nie podlega dyskusji. Nalezy podkreslić, że kamienica przy ul.Rycerskiej wpisana jest do rejestru zabytków.

Przykładem zaniedbania urbanistycznego jest działka narożna ul.Jainty i Dzieci Lwowskich, która od wielu już lat stoi nie zagospodarowana. Niezbędna jest tu "plomba" zamykająca plac Kościuszki. Projekt obiektu zamykającego zachodnią ścianę placu jest już gotowy od wielu lat. Tego typu przykładów można w Bytomiu znalezć więcej.

...Na zakończenie należy wspomnieć, że aż dla 37% osób, na których przeprowadzano badania ankietowe, kamienice stanowią najcenniejszy zabytek miasta. Jednakże aż 65% stwierdza, że są one obecnie elementem najsilniej szpecącym śródmieście Bytomia.

 

kamienice przy ul.Gliwickiej 33 i 25

kamienica przy ulicy Rycerskiej 1

kamienica przy ulicy Piastów Bytomskich 4