średniowieczny obrys miasta

 

  początek>>>

...Średniowieczne miasto zamyka się w obrysie dzisiejszych ulic :
  • południowa strona ulicy Piłsudskiego (północna granica)
  • zachodnia strona ulicy Korfantego (wschodnia granica)
  • pólnocna strona ulicy Katowickiej (południowa granica)
  • wschodnia część placu Kościuszki (zachodnia granica)
  • pd-wsch. strona ulicy Kwietniewskiego (pn-zach. granica)

...Zarysy i szczątki średniowiecznych murów obronnych widoczne są do dziś w okolicach ulic: Korfantego oraz placów: Kościelnego (nieopodal kościoła św. Wojciecha) oraz Kościuszki. Natknięto się również na nie i zewidencjonowano na terenie pomiędzy ulicami Kwietniewskiego i Webera, który to teren jest przedmiotem obecnych działań rewitalizacyjnych (omówiony w części o kamienicach w trakcie renowacji).

...Stosunkowo najsłabiej znana jest granica przebiegu murów obronnych w północnej części. Ulicę Piłsudskiego przyjęto jako granicę z pewnym uproszczeniem. Mapy historyczne wskazują bowiem, że granica ta przebiegała nie po obrysie południowej strony ulicy Piłsudskiego, a w głębi jej działek .

średniowieczny obrys miasta