kamienice nowo-odrestaurowane

 

<<<początek

dalej>>>

...Wysokie koszty związane z renowacją starych, zabytkowych kamienic oraz trudna obecnie sytuacja ekonomczna miasta, są głównym powodem tego, że w ostatnich latach w Bytomiu odnowiono znikomą ilość tego rodzaju obiektów. Z tej też przyczyny, w obszarze średniowiecznego miasta wyszczególnić można niewiele takich kamienic, których fasady uległy gruntownej odnowie. Niemniej te, którym przywrócono dawną świetność, lub subtelnie przekształcono, pokazują, jak wielki potencjał estetyczno-architektoniczny drzemie w budowlanej tkance śródmieściana Bytomia.

Wśród nowo-odrestaurowanych zabytkowych budynków w obrębie średniowiecznej części miasta należy wymienić:

  • kamienicę przy ulicy Gliwickiej 12 (wpisana do rejestru zabytków);
  • kamienicę przy ulicy Krawieckiej 4;
  • kamienicę przy ulicy Rycerskiej 11;
  • kamienice przy Rynku 6 ,7 i 19 ;
  • dom mieszczański z końca XVIIIw. przy ulicy Webera 2 (wpisany do rejestru zabytków).

...Niemniej jednak w obrębie współczesnego śródmieścia Bytomia, ilość odrestaurowanych kamienic jest znacznie większa.

Aby zobaczyc najciekawsze z nich, kliknij na:

INNE ODRESTAUROWANE KAMIENICE  
... Dotychczasowe działania stanowią jednak kroplę w morzu potrzeb. Wystarczy przyjrzeć się poniższym zdjęciom, aby uświadomić sobie, jak piękne mogłoby być śródmieście Bytomia. Takich kamienic jest w mieście dużo więcej. Nie dostrzegamy ich jednak , gdyż odrapane, przykryte warstwą kurzu lub olejnej farby z pozoru zatraciły swe oryginalne piękno (zobacz: "porównaj ze stanem poprzednim")
 


kamienica przy Rynku 19 (południowa pierzeja)

PORÓWNAJ ZE STANEM POPRZEDNIM

kamienica przy Rynku 7 (północna pierzeja)

PORÓWNAJ ZE STANEM POPRZEDNIM

kamienica przy Rynku 6 (północna pierzeja)

PORÓWNAJ ZE STANEM POPRZEDNIM

kamienica przy ul. Rycerskiej 11

PORÓWNAJ ZE STANEM POPRZEDNIM

kamienica przy ul. Krawieckiej 4

PORÓWNAJ ZE STANEM POPRZEDNIM

kamienica przy ul. Gliwickiej 12

PORÓWNAJ ZE STANEM POPRZEDNIM