kamienice w stylu "neo"

 

<<<początek

dalej>>>

...Największy boom budowlany miał miejsce w latach 70-tych ubiegłego stulecia. Wtedy to zabudowano działki od dzisiejszego placu Sikorskiego na południu do pl.Sobieskiego na północy oraz od ulicy Piekarskiej do ulicy Korfantego na linii wschód-zachód. Zabudowa na prostokątnych parcelach, otoczona szachownicą ulic utrzymana była w większości wciąż w modnym wówczas neogotyku.

...Typowa kamienica z tego okresu w części parteru mieściła powierzchnie handlowo-usługową od strony frontalnej. W podwórzu zaś lokowano często ogrody kwiatowe lub nieuciążliwe manufaktury. Co zamożniejsi mieszczanie zdobili fasady swych kamienic portalami, wykuszami, pilastrami itp. nie szczędząc przy tym bogatych materiałów, takich jak marmury, stiuki, boazerie drewniane i ceramika.

...Kamienice neogotyckie w Bytomiu wznoszono w cegle , przeważnie nie pokrywanej tynkiem. Wykorzystywano elementy architektoniczne typowe dla gotyku, takie jak ostrołukowe portale i otwory okienne, biforia, sterczyny, rozety, łęki przyporowe(w przypadku kościołów) itd.

...Kamienice neorenesansowe zaczęły powstawać w Bytomiu kilka lat pózniej. Ich rozkwit przypadł na ostatnią ćwierć XIX wieku. Podobnie, jak w neogotyku, czerpano z architektonicznego dorobku przeszłości, stosując typowe dla okresu odrodzenia: attyki, motywy porządków klasycznych, tralki, lizeny itd.

...Kamienice neorenesansowe w przeciwieństwie do neogotyckich zachowały się w znacznym stopniu w obrębie śródmieścia Bytomia. Można je spotkać zarówno w obrysie średniowiecznego miasta jak i poza jego granicami na obrzeżach dzisiejszego śródmieścia.

...Wśród kamienic, neogotyk w centrum miasta najlepiej reprezentowany jest przez dom przy ulicy Browarnianej 6a -dziś niezmiernie zaniedbanej, lecz będącej obiektem działań rewitalizacyjnych w ramach zabudowy kwartału między ulicami Kwietniewskiego a Webera, o czym szerzej piszę w części o kamienicach w trakcie renowacji.

 

neorenesansowe kamienica przy ul.Jainty 18

neorenesansowe kamienica przy ul.Gliwickiej 20

neorenesansowa kamienica przy ul.Krakowskiej 22

neogotycka kamienica przy ul.Browarnianej 6a