kamienice modernistyczne

 

<<<początek

  dalej>>>

...Modernizm, który pojawił się w Bytomu z początkiem XX wieku, odrzucił wszelką "zbędną" ornamentykę. Cechowała go czysta forma, będąca wynikiem racjonalnego wykorzystania materiałów budowlanych. Pojawiły się pierwsze symptomy zachwytu nad szkłem, nie brakowało szerokich otworów okiennych, odzwierciedlających na elewacji strukturę konstrukcyjną budynku (np. okna chicagowskie). Kompozycja zewnętrznej części obiektu zależała od poszczególnych członów funkcjonalnych, była więc również niejako odbiciem układu i charakteru wnętrza. Brak dekoracji był rekompensowany przez zróżnicowany materiał wykończenia elewacji.

...Budynki modernistyczne należą do licznie zachowanych w obrysie śródmieścia Bytomia. Podobnie, jak w przypadku kamienic secesyjnych, najliczniej występują w północnej i zachodniej części śródmieścia miasta (północna część- ulice: Mickiewicza, Chrobrego, pl.Słowiański; zachodnia część- ulice: Batorego, Chrzanowskiego, Estreichera).

...Do jednych z ciekawszych należą kamienice przedstawione na poniższych zdjęciach. Na wzmiankę zasługuje tu również dzisiejszy budynek BPK, który po kilkukrotnych przebudowach nabrał cech ekspresjonizmu na tyle, że został przedstawiony w części o kamienicach ekspresjonistycznych, lecz który nie utracił przy tym charakteru obiektu modenistycznego.

 

kamienica przy ul.Gliwickiej 10 i 35 (=Józefczaka 1)

kamienica przy ul.Jainty 26

kamienica przy ul.Piłsudskiego 68