historia śródmieścia Bytomia w aspekcie urbanistyczno-architektonicznym do 1945 roku w obrębie średniowiecznego obrysu miasta*

 

początek>>>

ok.1050r.

powstaje gród obronny na wzgórzu Małgorzatki

pocz.XIIw.

gród ulega pożodze

1165r.

fundacja kościoła św.Małgorzaty (na wzgórzu Małgorzatki)

ok.1200r.

odbudowa grodu

1231r.

fundacja kościoła NMP (katedry bytomskiej)

1241r.

prawdopodobne zniszczenie osady bytomskiej przez Tatarów

1254r.

lokacja miasta przez księcia opolskiego Władysława

1268r.

powstaje klasztor św. Mikołaja

1282r.

budowa zamku książęcego i prawdopodobnie murów obronnych

1294r.

pierwsza wzmianka o murach obronnych

1299r.

założenie szpitala św. Ducha wraz z kaplicą

1369r.

pierwsza wzmianka o ratuszu miejskim

1369r.-1479r.

istnieje równolegle drugi ratusz bytomski

XVw.

rozbudowa fortyfikacji

1560r.-1632r.

kościół NMP w rękach protestantów - zmiana wystroju wnętrza

1615r.(1617r.?)

budowa kaplicy św.Trójcy

1627r.

ostateczny upadek kościoła św.Małgorzaty

1681r.

odbudowa kościoła św.Małgorzaty

1721r.

powstaje barokowa kaplica św.Ducha (stan obecny)

1789r.

przebudowa kościoła św. Mikołaja w stylu barokowym (stan obecny)

1808r.

formuje się plac "Boulvar" (fragment dzisiejszego placu Kościuszki)

1800r.-1827r.

burzenie murów i bram miejskich

1818r.-1826r.

przebudowa ratusza miejskiego

1851r.-1876r.

gruntowna przebudowa kościoła NMP (stan obecny)

1853r.

wybrukowano plac Grunwaldzki

1869r.

budowa murowanej synagogi żydowskiej na placu Grunwaldzkim

lata 70-te XIXw.

początek boomu budowlanego (powstaje większość istniejących do dziś kamienic)

1877r.

wzniesienie nowego neorenesansowego ratusza miejskiego

1880r.-1881r.

powstaje nowy neogotycki kościół św. Małgorzaty (stan obecny)

1883r.-1886r.

powstaje neogotycki kościół św. Trójcy (stan obecny)

1938r.

zburzenie synagogi żydowskiej na pl.Grunwaldzkim

1945r.

w czasie wyzwalania miasta zniszczeniu ulega ratusz miejski i szereg kamienic


* - zamieszczono najważniejsze, zdaniem autora, wydarzenia architektoniczno-urbanistyczne miasta Bytomia. Dla pełniejszego obrazu rozszerzono opis o wydarzenia dotyczące dziejów grodu bytomskiego, znajdującego się poza właściwym obszarem miasta lokacyjnego.