kamienice ekspresjonistyczne

 

<<<początek

...Ogólną zasadą ekspresjonizmu było nadanie obiektowi indywidualnej formy, niejako przyrównanie go do rzezby. Stąd też niewiele takich obiektów w gęsto zabudowanej sródmiejskiej tkance miejskiej.

...Ekspresjonizm w śródmieściu Bytomia reprezentowany jest przez kamienicę na placu Kościuszki (budynek Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego). Ta modernistyczna kamienica po kilku przebudowach została wzbogacona ekspresjonistycznymi środkami wyrazu. Dzisiejszy wygląd jest wynikiem pózniejszej przebudowy - ekspresjonistyczny charakter został jednak zachowany. ...Cech ekspresjonizmu można też doszukać się spoglądając na kamienicę przy ul.Webera 4. Widziana od strony narożnikowej urzeka swą dynamiką formy, sprawia również wrażenie oderwania się od przyległej zabudowy.

...Ekspresjonizm w Bytomiu występuje zatem w szczątkowej postaci. Jest raczej uzupełnieniem modernizmu czy funkcjonalizmu, niż stylem architektonicznie niezależnym.

 

kamienica przy pl.Kościuszki (BPK)

kamienica przy ul.Webera 4

kamienica przy ulicy Webera 4