kamienice eklektyczne

 

<<<początek

dalej>>>

...Eklektyzm należy do tzw. stylów historyzujących. Był typowym zjawiskiem II połowy XIX wieku. Jego popularność w tym czasie zaowocowała pojawieniem się kamienic eklektycznych również i w Bytomiu.

...Kamienice eklektyczne w Bytomiu zaczęly powstawać wraz z neogotyckimi w latach 70-tych XIX wieku, kiedy to nastąpiło ożywienie ruchu budowlanego w mieście, spowodowane m.in. wprowadzeniem przez władze pruskie zakazu wznoszenia drewnianych domów.

...Eklektyzm charakteryzował się początkowo niemal bezkarnym łączeniem elementów różnorakich historycznych stylów architektonicznych w jednym obiekcie. Częstokroć prowadziło to do chaosu przestrzennego i braku motywu przewodniego kompozycji przestrzennej budynku. Z biegiem czasu proces kształtowania w tym stylu szedł w kierunku umiarkowania w doborze ornamentyki i racjonalnego łączenia historycznych stylów architektonicznych.

...Architektura eklektyczna, choć krytykowana w pewnym okresie za brak przejawów inwencji twórczej i nowatorstwa, posiada w Bytomiu przykłady znakomitych realizacji. Należą do nich np. kamienice przy Rynku 8 i 9, będące niejako pylonami wejściowymi na ul.Podgórną. Wartość estetyczna bogato zdobionych kamienic eklektycznych Bytomia niewątpliwie podnosi rangę miasta w aspekcie historyczno-architektonicznym.

 

kamienice w północnej pierzei rynku (Rynek 8 i 9)

kamienica przy ul.Podgórnej 7/9 (część pd-zach. kamienicy Rynek 9)

kamienica przy ul.Webera 3 (stan nieaktualny - ob. kamienica w trakcie renowacji)