autor

  początek>>>

..Autor: Janusz Marchwiński - absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

 

...Szanowni Państwo!

...Do stworzenia strony internetowej o bytomskich kamienicach skłoniła mnie chęć podzielenia się spostrzeżeniami wynikłymi z pracy dyplomowej, napisanej w ramach podyplomowego studium z konserwacji zabytków. Opracowanie nosi tytuł "Studium historyczno-konserwatorskie w aspekcie urbanistyczno-architektonicznym średniowiecznej części śródmieścia Bytomia". Pracę napisałem wraz z moimi kolegami: Szymonem Nawratem, Grzegorzem Pakułą i Krzysztofem Zienciem pod kierunkiem Prof. dr. hab.arch. Jacka Radziewicza-Winnickiego. Opracowanie dostępne jest w Urzędzie Miejskim , w referacie Ochrony Zabytków i u przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Bytomia - Prof. Jana Drabiny.

...Będę bardzo wdzięczny za nadsyłanie wszelkich uwag i spostrzeżeń związanych z tematyką mojej strony. Służę także ,w miarę mozliwości, informacjami w zakresie niniejszego opracowania.

...Mój e-mail: janmarch@friko2.onet.pl